Chính sách hủy/ trả/ hoàn tiền

TikGo cho phép người dùng demo thử các tính năng cho khách hàng để giúp khách hàng có trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Do đó, khi đã ký kết sử dụng dịch vụ TikGo không hỗ trợ hoàn trả phí. 

Nếu khách hàng huỷ dịch vụ giữa chừng phần tiền dư cho khoảng thời gian còn lại chúng tôi KHÔNG HOÀN TRẢ. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ khách hàng trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ.