Chính sách giao nhận/ cài đặt

Khi bạn đã lựa chọn sử dụng phần mềm TikGo đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận tuân thủ các điều khoản chính sách và thỏa thuận sử dụng dịch vụ của TikGo. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ TikGo, người dùng phải tuân theo điều khoản và áp dụng các điều kiện riêng cho từng dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Các quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ được căn cứ dựa theo thông tin tài khoản bạn đăng ký. Do đó, nếu có bất kể sai lệch về thông tin chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó ảnh hưởng tới việc gia hạn quyền lợi của bạn. 

Điều kiện để bạn nhận/ cài đặt sử dụng phần mềm TikGo là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Các nhân viên của TikGo sẽ chịu trách nhiệm cài đặt phần mềm cho bạn khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Khách hàng có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi cung cấp theo thỏa thuận, tuy nhiên sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TikGo:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phát sinh trên cơ sở Phần mềm này;
 • Bản chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Phần mềm cho bên thứ ba;
 • Sử dụng Phần mềm để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Di chuyển, xoá bỏ thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Phần mềm;
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ chỉnh sửa đảo lộn thiết kế của Phần mềm hoặc nội dung Phần mềm;
 • Thay đổi, huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Phần mềm;
 • Sử dụng phần mềm để thực hiện bất kể hành động xâm hại cho hệ thống an ninh mạng, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ của hệ thống hoặc tài khoản không được phép truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc thêm các thông tin, phát tán chương trình độc hại, virus hay thực hiện bất kể hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng TikGo bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc của hệ thống không được phát triển, cấp quyền hay chấp thuận từ TikGo;
 • Sử dụng bán, cho, mượn, sao chép, chỉnh sửa kết nối tới phiên dịch phát hành công bố các thông tin liên quan tới phần mềm xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hay sử dụng để phát triển các sản phẩm, phát sinh công việc hay dịch vụ;
 • Sử dụng phần mềm TikGo để đăng tải, chuyển, truyền hay lưu trữ bất kể thông tin nào vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục dân tộc;
 • Sử dụng phần mềm TikGo để sử dụng đăng tải, chuyển, truyền tải hoặc lưu trữ bất kể nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bất mí kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng hình ảnh của TikGo hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Ninja trong bất kể hình thức vi phạm pháp luật nào cho bất kể hình thức bất hợp pháp nào; 
 • Các hình thức vi phạm khác;

Người dùng TikGo tự đảm bảo thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng TikGo sẽ phải tuân thủ các điều khoản của Google Play và Apple App Store về các quy tắc sử dụng.